Ua En Es Pl He

לגבי תרומות

והיה אם קרה שנפלתי בקרב זה, מקווה שאחיי טיפלו בילדיי – לא האכילו או הלבישו, אלא נתנו להם השכלה טובה, כדי שיעמדו בכוחות עצמם. זאת חובתנו לעזור ללמד את הילדים ההם שהוריהם מתו בעד אוקראינה

ליאוניד קנטר